Kwaliteitsborging - erkendvochtspecialist.nl

Ga naar de inhoud

Kwaliteitsborging

MVO / WKB
Kwaliteitsborging

De kwaliteitsslag wordt nu gemaakt

 
Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging in de bouw (Wkb) ingegaan. Hierdoor zullen faalkosten verminderen en verbetert de kwaliteit van gebouwen. Maar: hoe zorgt die nieuwe wet daarvoor? De focus van bouwers wordt verlegd. Nu is vaak de werkplanning leidend, straks is de kwaliteit van het werk het ijkpunt, legt de Erkend Vochtspecialist uit.
 

In het kort:

 
• Vereniging Eigen Huis constateert veel fouten door slordig werk:
 
• De WKB gaat zorgen voor minder fouten en dus minder faalkosten:
 
• De nieuwe wet maakt vastleggen en dossiervorming verplicht:
 
• Het KwaliteitsKeurmerk Erkend Vochtspecialist heeft al jarenlange ervaring met kwaliteitscontrole:

 
Kwaliteitsverbetering in de bouw is nodig. Begin juni (2019) bracht de Vereniging Eigen Huis naar buiten dat bij oplevering van een woning gemiddeld 21 gebreken geconstateerd worden. De vereniging wijt dit slordige werken aan de hoge werkdruk. Door de Wkb moet daar verandering in komen.
 

De werkdruk zal niet afnemen, maar door gestructureerd te werken, regelmatige controles en werkzaamheden goed te documenteren in alle stadia van het bouwproces zal de kwaliteit zeker verbeteren. Daarnaast worden gebouwen bij oplevering onafhankelijk gekeurd door een kwaliteitsborger.
 

Inzicht in de werkzaamheden

 
In de nieuwe wet staat dat het opleverdossier volledig inzicht verschaft in de nakoming van de overeenkomst en de te dien aanzien uitgevoerde werkzaamheden. Van de inkoop van materialen tot het aanbrengen van de laatste deurklinken, moet aangetoond worden welke materialen zijn gebruikt, hoe ze zijn verwerkt, dat de materialen zijn toegepast conform de eisen in het Bouwbesluit en dat mankementen kundig zijn verholpen.
 

De Wkb is daarmee meer een stok achter de deur dan een mattenklopper. Ook nu moeten bouwwerken namelijk voldoen aan de verwachtingen van de koper.
 

Vastleggen verbetert bouwprocessen

 
Vastleggen is belangrijk, niet alleen omdat er nieuwe wetgeving aankomt, ook omdat je door goede verslaglegging bouwprocessen fundamenteel kunt verbeteren. Dat duidt daarbij op het lerend vermogen. Door regelmatig tussentijdse controles uit te voeren worden repeterende fouten voorkomen. Daarnaast is er meer grip op de kwaliteit van het werk én het eindresultaat.
 
Tips voor iedereen die met de Wkb aan de slag gaat? Maak gebruik van keuringslijsten en werkplekinspecties. Werk het projectdossier uit. Maar vooral: maak tussentijds raportage. Hiermee leg je vast welke werkzaamheden  waar en wanneer zijn uitgevoerd.

Belangrijkste kwaliteitsbewaker

Kwaliteitskeurmerk Erkend Vochtspecialist deed de afgelopen jaren in aanloop naar de Wkb al veel ervaring op. Met opdrachtgevers zetten we Stichting Kwaliteitskeurmerk Erkend Vochtspecialist in voor kwaliteitsborging. Alle fasen van het proces worden gedocumenteerd en taken worden toegewezen aan de verantwoordelijken. Deze gestructureerde aanpak helpt de aannemer; door de verslaglegging en controlevragen wordt hij de belangrijkste kwaliteitsbewaker. Bovendien maakt hij vanaf de eerste dag een werkdossier aan met foto’s.

Hiermee toont de aannemer aan de kwaliteitsborger en de klant duidelijk aan dat alle werkzaamheden volgens afspraak zijn uitgevoerd en de kwaliteit van het werk voldoet. Iedere bewerking wordt vastgelegd en zodra een deel gereed is, wordt het met een keuring getoetst. Tussentijdse vastleggingen worden dagelijks door middel van raportage uitgevoerd. Zo weet je precies wie, wat, en wanneer iets heeft plaatsgevonden. Dat versterkt de bewijslast.

Wil jij je ook goed voorbereiden op Wkb? Dan is aansluiten bij het Kwaliteitskeurmerk Erkend Vochtspecialist al een stap in de juiste richting
   KwaliteitsStichting Erkend Vochtspecialist, vochtwering
   Keurmerk
   Erkend
   Vochtspecialist


   Stichting Erkend Vochtspecialist                                                                             
   Molierelaan 14 (geen bezoekadres)
   5629 PG Eindhoven
   040-2984160
   KvK  Eindhoven: 77024699Copyright Erkend Vochtspecialist 2014-2024
Vragen voor de Erkend Vochtspecialist
Terug naar de inhoud