erkendvochtspecialist.nl

Ga naar de inhoud
Reglement voor de toekenning van het KwaliteitsKeurmerk Erkend Vochtspecialist

 
 
Artikel 1. Doelstelling KwaliteitsKeurmerk Erkend Vochtspecialist
 
Stichting KwaliteitsKeurmerk Erkend Vochtspecialist stelt zich tot doel.
 
Het toetsen en verstrekken van een keurmerk aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in
 
vochtbestrijding (hierna: Vochtspecialisten).
 
Het bevorderen van de bescherming van de klanten.
 
Het bevorderen van de vakbekwaamheid en de kwaliteit van de bedrijven.
 
Het bevorderen van service en klantgerichtheid en helder taalgebruik door de vochtspecialist.

Het bevorderen van de naamsbekendheid van de Vochtspecialist bij potentiële klanten.
 
Het optreden als inspirator, als platform en als nieuws-, en informatiecentrum.
 
 
Artikel 2. Toelatingseisen
 
Een bedrijf dat in aanmerking wil komen voor het KwaliteitsKeurmerk Erkend Vochtspecialist, dient te voldoen aan de volgende criteria.
 
Vochtbestrijding/specialist behoort tot de kernactiviteiten van het bedrijf.
 
Het bedrijf heeft minimaal 5 jaar ervaring in de vochtbestrijding.
 
Het bedrijf kan continuïteit in dienstverlening waarborgen.
 
Het bedrijf heeft een financieel gezonde bedrijfsvoering. Hiervoor is een inzage in de jaarcijfers noodzakelijk.
 
Het bedrijf werkt met eigen gekwalificeerd personeel. Dit personeel heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in dit vakgebied.
 
Het bedrijf werkt met professionele apparatuur.
 
Het bedrijf werkt met professionele materialen.
 
Het bedrijf streeft naar een optimale dienstverlening.

Heeft een duidelijke website.

Heeft een duidelijk vestigings adres. (geen post adressen etc.)

Het bedrijf maakt raportage voor tijdens en bij oplevering werkzaamheden (wet Wkb 01-01-2021)
 
Het bedrijf moet feedback van klanten serieus behandelen en verwerken bij dienstverlening in de toekomst.
 
Het bedrijf kan aantonen dat 95% van de klanten tevreden tot zeer tevreden is met de geleverde diensten.
 
Het bedrijf moet voorzien in een klantgerichte claimbehandeling.

Het bedrijf heeft een transparante website en gebruikt duidelijke taal bij het informeren van klanten.

Het bedrijf heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
 
Het bedrijf heeft een nette uitstraling.
 
 
Artikel 3. Reglement
 
Dit reglement regelt de toetredingsvoorwaarden ter verkrijging van het KwaliteitsKeurmerk Erkend Vochtspecialist, alsmede de rechten en verplichtingen die aan het bezit van het keurmerk zijn verbonden.
 
 
Artikel 4. Voordelen van het  KwaliteitsKeurmerk Erkend Vochtspecialist voor bedrijven
 
Potentiële klanten zien het bedrijf eerder als professioneel bedrijf doordat zij het KwaliteitsKeurmerk logo van de Stichting Erkend Vochtspecialist dragen.
 
Potentiële klanten kunnen uw bedrijf eerder vinden bij hun zoektocht naar een goede Vochtspecialist, doordat u genoemd wordt op de website van de Stichting KwaliteitsKeurmerk Erkend Vochtspecialist. Hierdoor vergroot u de kans dat u meer opdrachten krijgt.
 
Het bedrijf kan door informatie van de Stichting KwaliteitsKeurmerk Erkend Vochtspecialist verbeteringen doorvoeren met betrekking tot kwaliteit, service en klantgerichtheid.
 
 
Artikel 5. Aanvraagformulier toelating KwaliteitsKeurmerk Erkend Vochtspecialist
 
Het bedrijf dat in aanmerking wil komen voor het KwaliteitsKeurmerk Erkend Vochtspecialist, dient een aanvraagformulier in te vullen en de benodigde aanvullende gegevens te verstrekken.
 
Het bedrijf moet het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier inclusief bijlagen indienen bij de toetsingscommissie van de Stichting Erkend Vochtspecialist.
 
 
Artikel 6. Beoordeling door toetsingscommissie
 
De toetsingscommissie bestaat uit 3 personen. De toetsingscommissie beoordeelt of de bedrijfsdocumentatie volledig is. Als er aanvullende informatie nodig is, maakt de toelatingscommissie dit aan het bedrijf bekend. De toetsingscommissie toetst aan de hand van een vragenlijst of de aankomende Keurmerkhouder aan alle vereisten voldoet. Er vindt een onderzoek op locatie plaats en de cijfers worden gecontroleerd. De toetsingscommissie oordeelt over het verstrekken van het Kwaliteits Keurmerk Erkend Vochtspecialist binnen 4 weken nadat alle benodigde informatie is verstrekt.
 
 
Artikel 7. Uitslag beoordeling van het KwaliteitsKeurmerk
 
Als de beoordeling voor het ontvangen van het KwaliteitsKeurmerk negatief is, dan kan het bedrijf een herbeoordeling aanvragen. Voor een herbeoordeling krijgt de (aankomend) keurmerkhouder een periode van maximaal zes maanden, vanaf de datum van het besluit. Als een aanvrager niet slaagt voor een herbeoordeling, dan krijgt hij het Keurmerk niet. In die situatie geldt dat een (aankomend) keurmerkhouder pas na een jaar het Keurmerk opnieuw kan aanvragen. De procedure begint dan opnieuw met de volledige beoordeling. Als de beoordeling positief is, dan wordt het keurmerk na het ondertekenen van een Keurmerk-overeenkomst verleend.
 
 
Artikel 8. Toetsing van bestaande keurmerkhouders
 
Jaarlijks toetst de toetsingscommissie alle keurmerkhouders op enkele van tevoren vastgestelde punten. Als de beoordeling voor het behouden van het Kwaliteits Keurmerk negatief is, dan kan het bedrijf een herbeoordeling aanvragen. Voor een herbeoordeling krijgt de (aankomend) keurmerkhouder een periode van maximaal zes maanden, vanaf de datum van het besluit. Een keurmerkhouder mag het KwaliteitsKeurmerk behouden tot de afronding van de herbeoordeling. Als hij deze herbeoordeling niet doorkomt, dan verliest hij het KwaliteitsKeurmerk. Ook in die situatie geldt dat een keurmerkhouder pas na een jaar het KwaliteitsKeurmerk opnieuw kan aanvragen. De procedure begint dan opnieuw met de volledige beoordeling.
 
 
Artikel 9. Kosten van het KwaliteitsKeurmerk Erkend Vochtspecialist
 
De kosten voor het KwaliteitsKeurmerk Erkend Vochtspecialist worden op jaarbasis met vermelding van BTW in rekening gebracht. De factuur hiervoor dient binnen 14 dagen betaald te worden. Indien het bedrag niet tijdig betaald wordt, dan kan er een boete van 10% over de jaarlijkse kosten in rekening worden gebracht.
 
 
Artikel 10. Opzegging van het KwaliteitsKeurmerk
 
Het bedrijf dat het KwaliteitsKeurmerk heeft ontvangen, kan het keurmerk schriftelijk opzeggen na afloop van het eerste jaar. Hiervoor geldt een opzegtermijn van minimaal 2 maanden.
 
 
Artikel 11. Het KwaliteitsKeurmerk ontnemen
 
Het KwaliteitsKeurmerk van het bedrijf kan ontnomen worden indien het bedrijf niet meer voldoet aan de eisen zoals beschreven in artikel 3 en/of niet voldoet aan haar verplichtingen zoals beschreven in artikel 9.
   Kwaliteits Vochtwering kelder waterdicht maken
   Keurmerk
   Erkend
   Vochtspecialist


   Stichting Erkend Vochtspecialist                                                                             
   Molierelaan 14 (bezoek alleen op afspraak)
   5629 PG Eindhoven
   info@erkendvochtspecialist.nl
   KvK  Eindhoven nummer: 77024699
Copyright Erkend Vochtspecialist 2014-2020
Vragen voor de Erkend Vochtspecialist
Terug naar de inhoud